میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین > تسویه حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای
تسویه حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای
شرح خدمت: توسط این خدمت، مشترکین می‌توانند به منظور تسویه حساب یا صدور صورتحساب خارج از دوره برای انشعاب مورد نظر خود اقدام نمایند.
مدارک لازم برای انجام خدمت:
  • -
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 2 روز
تعداد مراجعه حضوری: 0
مراحل خدمت:
  1. ثبت درخواست
  2. دریافت کد پیگیری
  3. بررسی کارشناسی
  4. اعلام نتیجه نهایی
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت): مشاهده
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت): مشاهده