میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین > صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های برق منطقه ای
صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های برق منطقه ای
شرح خدمت: در صورتی که مشترک درخواست چاپ مجدد صورتحساب صادره (در فواصل تعیین شده) اشتراک خود را داشته باشد می‌تواند درخواست صدور قبض‌المثنی نماید و آن را به شکل غیرحضوری دریافت کند.
مدارک لازم برای انجام خدمت:
  • -
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 1 روز
تعداد مراجعه حضوری: 0
مراحل خدمت:
  1. ثبت درخواست
  2. دریافت کد پیگیری
  3. بررسی کارشناسی
  4. اعلام نتیجه نهایی
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت): مشاهده