میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین > درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای
درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای
شرح خدمت: مشترکین می‌توانند به منظور بررسی صورت‌حساب، درخواست خود را به صورت غیرحضوری ثبت نمایند تا موارد جهت صحیح یا غلط بودن صورتحساب صادره بررسی گردد و در صورت وارد بودن درخواست، قبض اصلاح گردد.
مدارک لازم برای انجام خدمت:
  • قبض دارای اشکال
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 5 روز
تعداد مراجعه حضوری: 0
مراحل خدمت:
  1. ثبت درخواست
  2. دریافت کد پیگیری
  3. بررسی کارشناسی
  4. اعلام نتیجه نهایی
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت): مشاهده