میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > خدمات پس از برقراری انشعاب > درخواست کاهش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای
درخواست کاهش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای
شرح خدمت: مشترکینی که درخواست کاهش قدرت انشعاب را دارند، می‌توانند به شکل غیرحضوری خدمت خود را دریافت کنند.
مدارک لازم برای انجام خدمت:
  • مطالعات برآورد قدرت درخواستی
  • شرح نوع فعالیت
  • سند احراز هویت حقیقی و حقوقی
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 6 روز
تعداد مراجعه حضوری: 0
مراحل خدمت:
  1. ثبت درخواست
  2. دریافت کد پیگیری
  3. بررسی کارشناسی
  4. اعلام نتیجه نهایی
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت): مشاهده