میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > خدمات پس از برقراری انشعاب > درخواست تغییر نام مشترکین شرکت های برق منطقه ای
درخواست تغییر نام مشترکین شرکت های برق منطقه ای
شرح خدمت: توسط این خدمات مشترکین قادر خواهند بود درخواست مربوط به اصلاح نام اشتراک خود را به شکل غیرحضوری ارایه دهند.
مدارک لازم برای انجام خدمت:
  • پروانه و یا جواز تاسیس
  • پروانه بهره برداری
  • اساس نامه شركت
  • روزنامه رسمی آخرین تغییرات شركت مربوط به مالك جدید
  • سند احراز هویت
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 4 روز
تعداد مراجعه حضوری: 0
مراحل خدمت:
  1. ثبت درخواست
  2. دریافت کد پیگیری
  3. بررسی کارشناسی
  4. اعلام نتیجه نهایی
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت): مشاهده