میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > خدمات پس از برقراری انشعاب > درخواست تفکیک انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای
درخواست تفکیک انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای
شرح خدمت: مشترکین می‌توانند درخواست تفکیک انشعاب را به شکل غیرحضوری ارایه دهند.
مدارک لازم برای انجام خدمت:
  • سند احراز هویت حقیقی و حقوقی
  • تاییدیه واریز وجه
  • شرح نوع فعالیت هر انشعاب
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 5 روز
تعداد مراجعه حضوری: 0
مراحل خدمت:
  1. ثبت درخواست
  2. دریافت کد پیگیری
  3. بررسی کارشناسی
  4. اعلام نتیجه نهایی
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت): مشاهده