میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > خدمات مرتبط با برقراری انشعاب > درخواست اصلاح اطلاعات متقاضیان و مشترکین
درخواست اصلاح اطلاعات متقاضیان و مشترکین
شرح خدمت: مشترك میتواند برخی اطلاعات خود شامل كدملی، تلفن و آدرس را به شكل غیرحضوری اصلاح كند.
تذكر: صرفاً، درخواست اصلاح اطلاعاتی كه فاقد بار مالی و حقوقی باشد در این خدمت امكانپذیر است.
مدارک لازم برای انجام خدمت:
  • مدارك قانونی در خصوص آن بخش از اطلاعات تغییر یافته حقوقی مشترك
  • سند احراز هویت حقیقی و حقوقی
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 4 روز
تعداد مراجعه حضوری: 0
مراحل خدمت:
  1. ثبت درخواست
  2. دریافت کد پیگیری
  3. بررسی کارشناسی
  4. اعلام نتیجه نهایی
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت): مشاهده