میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای

صفحه اول > نظرسنجی از ارباب رجوع
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

مراجعه کننده گرامی، خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاع سطح خدمات قابل ارائه یاری فرمایید.

مشخصات کاربر
محور سنجش پرسش سطح رضایت
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 شفافیت فرآیندی نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
2 نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
3 انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
4 پاسخگویی و مسئولیت پذیری نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
5 امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
6 به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
7 راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها
8 تسلط بر فرآیند دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
9 زمان فرآیند تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
10 تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
11 میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
12 نظام مند بودن فرآیند نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
13 دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
14 ارائه اطلاعات تکراری (کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چند باره اطلاعات) به واحدهای مختلف
15 احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت
16 کلیت فرآیند احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده
چنانچه علاوه بر موارد فوق، مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید: